Etické dílny

Ohlasy pedagogů

Etické dílny realizované paní ing. Mihatschovou hodnotíme velmi kladně. Opravdu bezprostředním a nenuceným způsobem se věnovala žákům, které zaujala. Na každou přednášku byla velmi dobře připravena. Využívala diaprojektor s názornými ukázkami, různé doplňovačky, kvízy, diskuse, rozhovor, takže byla v neustálém kontaktu se studenty. Žáci hodnotí přednášky kladně. Máme připravenu spolupráci na další školní rok.

Mgr. Eva Mičolová, metodik prevence, ZŠ Komenského, Trutnov
22.6.2011


Semináře etické výchovy vedené paní Mihatschovou hodnotím jako velmi přínosné. Do tohoto projektu jsou zapojeny všechny třídy druhého stupně a v současné době je naplánováno i rozšíření na první stupeň. Probírají se zde témata, která jsou pro běžný život žáků velmi důležitá a která korespondují s naším školním vzdělávacím programem. Žáci jsou zapojováni do diskuse, často pracují ve skupinách, semináře jsou obohacovány ukázkami na interaktivní tabuli. Naše škola by ráda ve spolupráci s paní Mihatschovou pokračovala i příští rok.

Mgr. Helena Vašatová, učitelka občanské a rodinné výchovy na ZŠ R. Frimla v Trutnově
17.2.2012


V 5.A proběhla přednáška z etické výchovy na téma bezpečného využívání mediálních prostředků. Je velmi dobře, že žáci mají možnost slyšet i od někoho jiného než od pedagoga, že mohou být ohroženi. Berou totiž naše varování velmi lehkovážně. Nyní opět slyšeli o možnostech ohrožení a vše si mohli oživit ještě v pracovním listu, s kterým jsme pracovali celý týden.

Mgr. Vlasta Koutková, ZŠ R. Frimla Trutnov
25.6.2012


V letošním školním roce jsme s našimi žáky absolvovali besedy z programu Etické dílny s Ing. Karlou Mihatschovou. Besedy byly zaměřené na kamarádství, vztahy s rodiči, starosti ve škole, nebezpečné situace. Oceňujeme, že všechny lekce byly zaměřené prakticky, děti si vyzkoušely různé situace. Lektorka využívala interaktivní tabuli a názorné pomůcky. Děti pracovaly s nadšením, chutí a bylo vidět, že besedy na ně velmi pozitivně působí. Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Helena Nemanská, Mgr. Natalija Štenclová (třídní učitelky 1. stupně), ZŠ Komenského Trutnov
29.6.2012


V rámci Etických dílen jsem se se svojí třídou (od 7.- 9. ročníku) během tří let účastnila tří seminářů. V sedmé třídě to byl seminář na téma Peníze, v osmé na téma Média a letos v deváté třídě téma Stáří. Všechno jsou to témata, o kterých je určitě nutné se žáky mluvit a Etické dílny jsou jednou z možností jak o nich nejen mluvit, ale vyzkoušet si i různé aktivity- práce ve skupinách a řešení modelových situací. Žáci si tak mohou sami vyzkoušet své postoje a názory na jednotlivá témata a porovnat je s názory ostatních. Každý z žáků má již v tomto věku s tématy seminářů nějaké zkušenosti, není však na škodu více se nad nimi zamyslet a to z různých hledisek- díky doplnění seminářů různými videoukázkami, popř. životními příběhy jiných lidí, které jsou v průběhu seminářů čteny. Určitě je pak možné na semináře dále navázat např. v rámci třídnických hodin apod.

Mgr. J. Halířová, třídní učitelka na 2. stupni ZŠ Komenského, Trutnov
29.6.2012